Oudpapier-commissie

 Elke eerste zaterdag van de maand ,met uitzondering van de maand juli en augustus (of augustus en september) wordt  oudpapier opgehaald in onze wijk.

Twee keer per jaar wordt dit gedaan door de wagenbouwers, de mensen die een wagen bouwen voor de Grote Optocht met schoolfeest.

De andere 8 maanden halen ouders samen met de leerkrachten het papier op.

Ouders krijgen voor de start van het schooljaar een overzicht met daarop de datum voor elke groep.
Ouders worden verwacht om (max 2x per jaar) met de ouders van de groep(en) van hun kind te komen helpen.

Van de opbrengst kunnen al jaren veel extra activiteiten worden georganiseerd en ouders hebben de mogelijkheid korting te krijgen op de prijs van het schoolreisje.