SnappetSnappet: het leren van de toekomst!        

 
Snappet is onze digitale tool waarmee de leerlingen de basisvaardigheden oefenen op een laptop.

Een feedbacksysteem zorgt ervoor dat de leerling meteen ziet of hij het fout of goed gedaan heeft.
Een groot voordeel van het werken op een laptop is dat leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken.

Leerlingen die erg goed zijn in hun taken krijgen moeilijkere opdrachten, leerlingen die daar veel moeite mee hebben, krijgen opgaven die meer passend zijn bij hun ontwikkeling.

Ook hebben de leerlingen goed in beeld welke doelen ze beheersen en waar nog aan gewerkt moet worden. (eigenaarschap)

Een tweede voordeel is dat het voor de leerkracht heel gemakkelijk is om snel te zien hoe de leerling het heeft gedaan en welke onderdelen extra uitleg of inoefening behoeven.

De leerkracht kan, naast het verzorgen van een verlengde instructie aan de instructietafel, ook door het digitaal sturen van een verlengde instructie en/of een werkpakket meteen in de onderwijsbehoefte voorzien.
Hiermee bevorderen we het actieve leren van kinderen.