Leerlingenraad 2023-2024


De leerlingenraad wordt gekozen door de leerlingen.   Aan het begin van het schooljaar worden in de groepen  
5 en 7,   2  leerlingen gekozen, nadat de leerlingen zelf een presentatie hebben gemaakt.
Deze leerlingen mogen twee jaar deelnemen aan deze raad.
Zij vergaderen regelmatig samen met één van de leerkrachten over allerlei zaken die ze zelf aan mogen dragen.
Ook wordt hun mening  regelmatig gevraagd.
Tevens zijn ze actief bij het organiseren van activiteiten.
Zij zijn er verantwoordelijk voor dat de uitkomsten van de vergadering met de leerlingen van hun groep
worden gedeeld.