Een goede basis voor Engels… dat gun je toch ieder kind?

De maatschappij verandert en Engels neemt een steeds belangrijkere plaats in. Op 't Gijmink willen we een goede beheersing van de Engelse taal mogelijk maken voor ieder kind.

Jonge kinderen zijn bevlogen, kennen nog geen schaamte en zijn in deze periode heel taalgevoelig. Het aanleren van een vreemde taal gaat in deze periode op een natuurlijke manier gemakkelijk.

Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. Een vroege start is daarnaast ook zéér motiverend. Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Er zijn aanwijzingen dat het vroege leren van een tweede (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling.

Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar Engels op de basisschool alleen de laatste twee basisschooljaren, dat is een fors verschil. Een goede aansluiting naar het voortgezet onderwijs, waarbij kinderen een dusdanig basisniveau van de Engelse taal beheersen biedt meer kansen.

Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken.

Het uitgangspunt dat wij hanteren is dat kinderen de taal op spelende en functionele wijze leren verwerven, waarbij het ervaren van plezier centraal staat en dit uiteindelijk zal leiden tot een stevige Engelse basis.

Want een goede basis voor Engels…. dat gunnen we ieder kind!

Engels vanaf groep 1
Op 't Gijmink  wordt aan alle groepen Engels gegeven. Dit wordt gedaan met behulp van de eigentijdse methode 'Groove me'.
Groove.me is een methode waarin popmuziek de basis vormt. Muziek spreekt kinderen aan, motiveert en geeft zelfvertrouwen. Elke popsong wordt gekoppeld aan een thema en relevante woorden en zinnen uit een liedje worden eruit gepikt als lesstof.

In de doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8 staat plezier rondom het leren van Engels centraal. In groep 1 en 2 wordt gewerkt met Bobo the rockstar, terwijl in groep 3 en 4 Okki the DJ verder gaat. Vanaf groep 5 wordt er lesgegeven aan de hand van bekende Engelse popsongs. 

In de lessen Engels worden verschillende vormen van differentiatie aangeboden om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.  

Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website www.Groove.me