Ouderraad (OR)

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen van de Gijminkschool. De ouderraadsleden worden gekozen uit en door de ouders van onze school.
Deze verkiezing vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond in het najaar.

De leden houden zich bezig met onder andere feesten en evenementen.

De ouderraad vergadert ongeveer 1 keer in de maand.

De ouderraad van het Gijmink telt 10 leden en bij de vergaderingen is minstens een teamlid aanwezig. De adressen vindt U in de adressenlijst van het jaarlijkse deel van de schoolgids.