Ons visieverhaal

  1. Met veel plezier werken aan jouw toekomst
Op school heb je de tijd van je leven. Je wordt gevormd voor de toekomst. Je zet de eerste stappen om te ontdekken hoe jij het beste leert. Je creëert jouw fundering voor later. Wat zou het mooi zijn als je dat elke dag met plezier mag doen. Dat je geniet van je schooltijd. Want zeg nou zelf: als je ergens echt lol in hebt, ga je vanzelf beter je best doen.
En we gaan ver om kinderen een mooie tijd te bezorgen. We doen net wat extra's. Een grote speelomgeving met speeltoestellen, een kabelbaan en een eigen gymzaal. Nogmaals: eerst lol en beleving, dan leren. Dat verwacht je soms niet op een school!
  1. Ruimte
Wij geloven in Daltononderwijs. Leerlingen die hun eigen leerproces plannen. Wij geven de ruimte.  Letterlijk: "Loop maar door de school … zoek een plek die bij je past." Maar ook figuurlijk: "Denk maar na over hoe je jouw doelen wilt halen." Wij helpen en coachen. Kinderen die ruimte krijgen, gaan zich verantwoordelijk voelen. Ze willen laten zien dat ze zelf iets kunnen uitzetten. Dat is zo mooi om te zien. En we staan dan ook graag stil bij een succesmoment dat iemand beleeft. Daar groeien ze zó van.
  1. Duidelijkheid
Dat kinderen zelf hun weg mogen uitstippelen, betekent niet dat het 'vrijheid blijheid' is op 't Gijmink. Integendeel, het begint met duidelijkheid. Weten wat er van je verwacht wordt. We zorgen voor een positieve, sociale omgeving die het leren en goed gedrag bevordert. En door de duidelijke structuur creëren we rust. Vanuit die rust zijn kinderen in staat om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Ze pakken hun vrijheid en tonen initiatief. En natuurlijk stimuleren we dat.
  1. Verbondenheid
Op 't Gijmink is verbondenheid een sleutelwoord. Verbondenheid van alle leerkrachten met alle kinderen. Als kinderen vrijheid krijgen om hun eigen leren te ontwikkelen, moeten ze zich ook vrij voelen om die ruimte te pakken. Dat kan alleen als ze zich vrij en veilig voelen. Dat vraagt van ons heel veel. We willen 'het kind achter het kind' leren kennen. Wat speelt er? Zit je iets dwars? Kun je volledig jezelf zijn? Allemaal essentiële vragen.
Maar verbondenheid is voor ons ook de band tussen de kinderen onderling. We hameren op samenwerken. Zelf in groepjes ontdekken en problemen oplossen. Ze leren om in een groep te werken met wisselende teams. Zo worden ze optimaal voorbereid op het moderne onderwijs.
  1. Bewust van jezelf …
Iedereen is tegenwoordig online. De wereld is om de hoek. Het wordt steeds belangrijker om jezelf te laten zien. Je eigen talenten laten zien is essentieel in de maatschappij. Maar dan moet je wel eerst weten wat je goed kunt en wie je eigenlijk bent. Wat wil je bereiken? En wat heb je daarvoor nodig? Daar werken we samen met de kinderen aan. Bewust worden van jezelf. Onze hoogste opdracht voor ieder kind is dan ook: je gaat moedig de wereld in! Zelfbewust, weten wat je kan en hoe je iets wil bereiken. Voor deze missie komen we elke dag naar school.
  1. En van elkaar!
Wij wijzen kinderen continu op het mooie van verschil. Iedereen is anders en dat is gaaf! En alle verschillende types werken bij ons samen. En daar komt de verbondenheid weer om de hoek kijken. Bij ons wordt iedereen geaccepteerd. Je mag zijn wie je bent. Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen plezier hebben.